mælkejunger

Gårdsalg Sønderjylland

Her i Sønderjylland bruger de hilsnen mojn. De siger mojn på alle tider af døgnet, både som goddag og farvel og som en hilsen i forbifarten.
Ordet mojn stammer fra en dialektal udtale af den tyske hilsen ‘Morgen’. I dag er mojn gået fra at være et nationalt stridsmærke til at være et folkeligt symbol på en regional eller sønderjysk identitet. Men mojn er kommet under stærk konkurrence fra hilsnen Hej.
Til gengæld spreder reklamer hilsnen mojn til hele Danmark som et symbol på et regionalt tilhørsforhold.
Det regionale tilhørsforhold går igen også på fødevareområdet og intet andet sted i Danmark er madtraditionerne stærkere end her. Den lange og stolte pølsetradition fra slagterfamilien Lampe eller Højer pølser fx.

Copyright © 2013 FreshFarm. All Rights reserved.Text and Photos.